SEO Texter - text för hemsidan

Innehåll och optimering av sin hemsida handlar mångt och mycket om att skriva texter. man bör skriva texter som både Google gillar men även som era besökare verkligen tycker om och tycker är intressanta.

SEO Texter för hemsidan - hur skriver man?

När det gäller att lyckas med sin närvaro på nätet så handlar mycket om att ha intressant innehåll på sin hemsida. Man ska med andra ord har bra texter som man vill läsa.
Men hur skriver man bra texter som är intressanta nog att läsa?

Att skriva texter för hemsidan

Precis om i en tidning, en bok eller något annat som du läser så är det viktigt att det är intressant och lätt att läsa, ta till sig. Språket i dina texter ska vara enkelt att förstå vilket är viktigare idag i ett land som Sverige är tidigare. Man ska kunna läsa ditt innehåll även om man har begränsade kunskaper i det svenska språket.
Det finns undantag till det naturligtvis men för dem flesta webbplatser så är det viktigt.

När det gäller hur man skriver och ska utforma sin text så har det hänt mycket dem senaste åren på området. Din text ska ha ett bra "flow" det vill säga med naturliga pauser och styckindelning som gör att man vill fortsätta läsa.

Hur lång ska en mening vara?

Generellt så finns det inga "regler" för det utan det är texten i sig som styr din meningsuppbyggnad. Men jag skulle säga att någonstans mellan 12-25 ord per mening är lagom och innebär som regel inga svårigheter att läsa.
För korta texter gör att den upplevs som hackig och tolkas därmed som svår att läsa och även ofullständig och ointressant. En för lång text däremot blir för svår att läsa om den inte har naturliga pauser.

Vanliga misstag när man skriver texter

Alla som skriver texter gör misstag och begår fel. Så är det bara och den som påstår något annat skulle jag säga ljuger.
Det finns några punkter som är vanliga misstag och dem tycket jag du ska skriva ner. Ta fram dem nästa gång du skrivit en text och se om du har gjort dem misstagen eller inte.

Vanliga misstag när man skapar texter är:
Du har för lite text.
Du har kopierat texten rakt av från någon annan
Du har vanliga stavfel och en del semantiska fel i texten
Du är för spretig - det vill säga du håller dig inte till ämnet
Du har använt dina viktigaste ord för mycket

För lite text på hemsidan

om du har för lite text så blir din hemsida ointressant att läsa. Idag är det viktigare med textinnehåll på sin sida och att innehållet är intressant att läsa. Tänk efter själv - vilket text läser du, en som har 500 ord eller en som har 50?

Den här texten har ca 1,040 ord som exempel.

Du har kopierat texten från någon annan

Det är faktiskt vanligare än du tror. Många webbplatser, bloggare och andra som skriver texter för hemsidor tar innehåll från en annan sida och publicerar. Det minsta jag tycker man ska göra är att i alla fall skriva om texten. Om du nu inte kan komma fram med en egen intressant text själv.

Google gillar unika texter och kommer, med tiden, premiera det framför innehåll som är kopierat.

Stavfel och andra felaktigheter

Det är så - alla skriver fel ibland. Även om du korrekturläser din text kan du missa enkla stavfel och kanske även felaktiga meningsuppbyggnader. Tänk på att läsa igenom texten flera gånger innan du publicerar den och låt gärna någon annan läsa den. Det finns idag olika verktyg online man kan använda sig för att kontrollera sin text.

Du håller dig inte till ämnet

Ett annat vanligt misstag som många gör är att inte hålla sig till ämnet som man ska skriva om. Man svävar iväg och skriver om något helt annat bara för att man gjorde en hänvisning till ett annat ämne t ex.
Innan du skriver texten så bör du gå igenom och tänka ut olika rubriker och stycken som du ska ha med i texten. På så sätt får du också en struktur i texten. Hänvisa istället till andra texter om det finns möjlighet till det.

Det femte misstaget handlar om överoptimering av sökorden

Det här är lätt att göra. Man vill ju ha med sina viktigaste sökord, sökfraser så att det blir tydligt vad texten handlar om. Men har man med sina ord för mycket och på ett felaktigt sätt så riskerar man att Google ser det som negativt istället. Samtidigt finns det inga "regler" för hur ofta ett ord får vara med i en text så här måste du helt enkelt testa dig fram. Kolla även på hur andra har gjort som skriver om samma sak.

SEO texter. Hur skriver man texter för sin hemsida så den syns högt upp i Googles sökresultat

SEO och texter - hur skriver man bra texter för hemsidan?

Idag handlar mycket inom sökoptimering om att skriva intressanta texter som många vill läsa. Men hur ska man egentligen skriva texter som är intressanta för människor och som Google gillar och premierar?
Jag ger dig tips baserat på erfarenheter.

Vill ni få hjälp med att skriva texter för er hemsida? Maila mig så återkommer jag.


Text är viktigt för SEO

Innehållet och texten på din hemsida är viktigare än någonsin för att synas bra på Google. Man burkar ju säga att content is king - idag stämmer det fast på ett mer konstruktivt sätt.
Historiskt kunde man skriva en stor mängd text som inte alltid var relevant och intressant nog för läsaren - Google tyckte det vara bra med mycket text och premierade webbplatser rmed mycket text, innehåll.

Som tur är så har det ändrats idag. Nu är det viktigt att texten är relevant och svarar mot sökningen som görs. Googles algoritmer blir smartare för varje år och kan idag tolka texter på flera olika sätt. Det här innebär att ditt innehåll är och blir mycket viktigare än det tidigare har varit. Tänk på att skriva text som du själv vill läsa och som har intressant innehåll som svarar på en del frågor som den som söker har.

Jag skrev tidigare att texten ska vara unik - det är superviktigt. Ingen vill läsa samma text på flera olika ställen om man söker efter något - inte heller Google. Ta gärna inspiration från andra webbplatser men skriv och producera din egen text.