Digital Marknadsföring för företag i Sverige

Digital Marknadsföring är strategin som du och ditt företag har för marknadsföringi digitala kanaler som t ex internet. När man pratar om marknadsföring på internet så talar man ofta om SEO, SEM, SMM och andra uttryck.

Vad är digital marknadsföring?

Som du redan har sett så är det ett mycket brett område och det är lätt att gå vilse och satsa på fel saker. För att du ska se ditt företags behov så tänkte jag förklara dem viktigaste delarna av maknardadsöfinrg på internet och hur dem fungerar.

När man menar begreppet digital marknadsföring så pratar man om olika kanaler och plattformar som ditt företag kan (och bör?) använda. Det handlar om ert företags hemsida, er närvaro på olika sociala medier, olika verktyg som Google erbjuder och e-postmarknadsföring för att nämnba några.


Vilka olika typer av digital marknadsföring finns?


Här finns det egentligen inga gränser. Ju mer mogen mänskligheten blir rent tekniskt ju fler områden dyker upp och skapas för marknadsföring digitalt.


Några exempel på tillvägagångssätt för er digitala marknadsföring är:

- Sökmotoroptimering
- PPC annonsering
- Sökordsannosering
- Betald annonsering i sociala medier (Facebook, Instagram, m fl)
- Content Marketing
- Native annonsering
- Affiliate marknadsföring
- E-postmarknadsföring


1. Sökmotoroptimering – den organiska delen av er digitala marknadsföring


Det här är sättet som får din hemsida att synas i vad man kallar för det organiska sökresultatet vid sökningar på Google. Det handlar alltså om att publicera så pass bra innehåll som följer gängse webbstandarder och Googles riktlinjer så att sökmotorn tycker ditt innehåll är värt att visas upp. Jag tror att du har sökt på t ex digital maknadsföring, marknadsföring på internet eller liknande och hittat denna sida. Det är sökmotoroptimering i grova drag.


En del av sökmotoroptimering är vad man kallar för teknisk seo och handlar om (som namnet antyder) den tekniska delen av optimieringen för Google och andra sökmotorer. Du behöver alltså ha en viss kunskap och kompetens på de tekniska bitarna för att din sida ska ranka högt på de sökningar du vill synas på.


En annan del av sökmotoroptimierngen är analyser. Det här är superviktigt för dig/er att ha koll på. Det finns olika typer av analyser som man bör göra för sin hemsida och alla är en del av något större – alla är viktiga.

Den första analysen som du bör göra är vad man kallar för sökordsanalys. Den syftar till att hitta och välja de sökord som är intressanta för ert projekt. Sökord ska ha en viss sökvolym, accepterbar konkurrens och stå högt i relevans för er hemsida. Den ligger sedan till grund för er content strategi som ni ska ta fram.


Här kan du läsa mer om sökmotoroptimering.


2. PPC annonsering


Den vanligaste formen av PPC-annonsering är Google Ads. Det härhandlar alltså om Pay-Per-click annonsering, det vill säga att man betalar avarje gång någon klickar på sin annons. Enligt mig en riktigt bra metod som fyllser flera olika syften och mål:

- Öka kännedomen om ert vraumärke
- Sprida ett aktuellt budskap om ert företag
- Marknadsföra nya produkter
- En kampanj av något slag
- Sprida blogginlägg

Den stora fördelen med ppc-annonseringen är att du ser resultaten direkt av era insatser. Det här ger er alltså trafik mer eller mindre omedelbart och kan på många olika sätt vara ett starkt och framförallt effektivt komplement till sökmotoroptimeirngen. Lanserar ni en ny hemsida t ex så kan det vara en riktigt bra idé att köra ppc annonser tillsammans med er seo. Har ni en webbutik där ni har en kampanj för en viss aktegori av era produkter så är det samma sak där – kör en kampanj med ppc-annonsering.

Den här delen av digital marknadsföring är ruggigt lönsam och också något som alla har råd med, stora som små förretag. Det spelar heller ingen roll vilken bransch ni verkar inom – behöver ni hjälp med PPC-annonsering så hjälper jag er gärna med det.


3. Sökordsannonsering


Sökorddsannonsering är suveränt om du vill uppnå bra resultat på lite kortare tid. Det är ett vädigt bra komplement till sin sökmotoroptimering – speciellt vid en lansering av en hemsida, kampanj eller en ny produkt till exempel. Samtikdigt så kan det också kosta en del men i de flesta fall är det en investering som ger er mycket tillbaka.

Sökordsannonsering och PPC-annonsering är väl samma sak, tänker du. Njae. Jag delar upp och skljer lite på dessa. PPC står ju för Pay Per Click och kan innefatta fler aolikva angrepssätt och typer av annonsering medan sökordsannonsering faktiskt är annonser kopplade till specifika sökord och sökfraser. Det är den stora skillnanden.

Anledningen till att jag anser att ni bör göra sökorsannonsering vid lansering är för att det ger en direkt ”kick back” på insatsen och blir därmed ett mycket bra komplement till er seo-satsning som är mer långsiktig.


4. Betald annonsering i sociala medier


Annonsering i sociala medier är bra för att skapa en medvetenhet och kännedom om ert varumärke till dem i era olika målgrupper som inte känner till ert företag eller era produkter.

Med annonsering på olika sociala plattformar så når ni ut bredare och kan även hitta och identifiera nya målgrupper. Några av vinsterna ni kan få är:

• att ni kan rikta annonseringen till exakt dem ni vill nå
• att er annons akn få oerhört stor spridning – till viss del gratis
• plattformara har algoritmer som själva optimerar och styr annonserna så dem når ut på rätt sätt och möter era mål
• att ni kan välja mellan att betala för visningar eller klick
• trafikspårning mellan plattformen och er hemsida.

Men glöm inte att även hålla liv i era konto och profiler hos de olika ålattformarna. Det kommer hjälpa er i längden också.


5. Content marketing


Content marketing är en typ av marknadsföring som jag väljer för att gruppera in i vad jag vill kalla för ett tillvägagångssätt och ett mindset. Hör du någon prata om att det är en strategi eller kanske en process så anser jag att man har blandat ihop det med marknadsföring generellt. Conent Marketing är ett sätt att långisktigt nå sina mål och innehålla ramar för vilka metoder man ska använda.

Bra exemepel på det här är bloggar som uppdateras ofta och som kanske har en rad olika artikelserier som löäsaren har nytta av och vill läsa. Det övergripande syftet och målet för denna typ av marknadsföring är att skapa en lojal publik och grund att bygga vidare på. Jag aner att man ska bygga detta på sin egen hemsida, eller annan plattform som fungerar som ert primära sätt att kommunicera med era kunder, er publik.


´

6. Native marketing


Det här har blivit mycket vanligt de senaste 4-6 åren och du ser det varje dag, garanterat. Ofta räcker det med att läsa en tidninig på nätet, typ aftonbladet eller expressen. Enkelt förklarat är det här reklam som är utformat som en artikel och som ska påminna om en artikel.

Det finns många exempel på bra native marketing som verkligen fyller sitt syfte och som faktiskt ger värde till mottagaren. Jag anser att viktigaste för en lyckad native marketing satsning är just det att fylla ett sysfte. Det kan handla om att t ex lösa ett befintligt problem, skapa förutsättningar för att spara pengar och tid hos mottagaren eller något annat som kan skapa värdet som mottagaren är ute efter.


7. Affiliatemarknadsföring


Affiliatemarknadsföring har under de senaste åren fått sig ett rejält uppsving som en av de mer populära och mereffektiva metoderna för att ge sin digitala markandsföring en skjuts.

Den här modellen innebär att man betalar någon annan för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Betalning erhålls vanligtvis genom provision på en försäljning eller liknande.

Affiliatemarknadsföring är något jag rekommenderar då du kan använda det i vilken bransch du vill ioch vem som helst kan komma igång med det. Väldigt efektivt och inte så värst kostnadsdrivande.


E-postmarknadsföring


Det här är troligen den äldsta formen av digital markandsföring. Den fina med det hela är att den fortsätter växa år för år.

De vanligaste formerna av epostmarknadsföring är att man använder det för att markndsföra kampanjer, produktlanseringar, nyhetsbrev och genom att skapa lojalitet genom rabatter till redan befintliga kunder. Egentligen finns det ingen gräns för vad du kan använda epostmarknadsföring till, det är bara du som sätter gränserna.


Vill du få reda på hur jag kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

Boka telefonmöte