Google Ads - Annonsering på Google.

Jag hjälper företag, organisationer och andra med annonsering online med hjälp av Google Ads.
Upptäck vilka möjligheter ni har till ökad försäljning med Google Ads.

Annonsera på Google

Att använda sökordsannonsering med Google Ads innebär att du annonserar för potentiella kunder som faktiskt söker efter just det som du och ditt företag erbjuder. Det fina är att man bara betalar när någon klickar på din annons.


Vill du få hjälp med Google Ads? - Maila mig så återkommer jag.


Hur fungerar Google Ads?

Google Ads är alltså Googles annonseringsverktyg och innebär att man visar annonser i t ex olika sökresultat. Att annonsera på Google är effektivt och jag tycker man ska se det som en försäljningskanal snarare än en kanal för marknadsföring. För det driver den trafiken som du önskar rakt in till den plats om du själv vill - bättre förutsättningar för att lyckas med sin försäljning t ex finns inte.

En riktigt bra sak med Google Ads är att du inte behöver gissa dig fram när du annonserar - med sitt intuitiva verktyg har du all fakta du kommer behöva för att lyckas med din annonsering på Google.


Hur ska man jobba med Google Ads?

För att få ut så mycket som möjligt av sin annonsering på Google så bör man följa några steg.

Sökordsanalysen

En sökordsanalys ger dig kunskap och insikter om söktrender och vilken trafik som kommer ge dig mest tillbaka på din investering. Här ska man kolla vilka ord som bäst stämmer överens med det man vill annonsera för, vilken konkurrens det är och även hur dem olika sökprofilerna ser ut. Utifrån sin sökordsanalys så ska man bestämma vilka sökord som är aktuella.

Struktur för dina kampanjer

När man har gjort sin sökordsanalys så ska man titta in på vilken typ av struktur man vill ha på sin kampanj. Gör man det på rätt sätt så får man en tydlig och rak koppling mellan sökord, landningssidor och dem olika annonserna. Genom det så får man möjlighet till kontroll på kostnader, intäkter, tidpunkter för när annonserna ska visas samt vilken trafik det är.
Att göra en korrekt uppsättning av dina kampanjer ska ta tid och ska inte vara någonting som man tar fram snabbt. Tänk på att det är viktigt för resultatet att man från början vet målgrupp, sökord, beteenden och så vidare.

Annonserna

Efter att man är klar med sin kampanjstruktur så är det dags att ta fram annonser som konverterar. Eftersom att du betalar per klick så är det också viktigt att det blir rätt trafik som kommer in din landningssida. En annons ska tas fram dynamiskt och ska optimeras med mål i optimal lönsamhet.

Löpande optimering av dina annonser

Det är viktigt att hela tiden optimera sina annonser på löpande basis - allt för att få så bra konverteringar som möjligt. Man ska gå igenom olika saker som t ex negativa sökord (för att få bort trafik som inte är lönsam), olika budnivåer, testa olika landningssidor och testa nya sökord.

Uppföljning, rapportering

Följ upp, analysera och rapportera/dokumentera på löpande basis. Utifrån det så ser man också vilka steg som man behöver ta framåt för att lyckas mer med sin annonsering.

Google Ads - annonsera på Google. Nå just er målgrupp när dem letar efter era produkter och tjänster.

Nå rätt personer när dem letar efter era produkter eller tjänster med Google Ads.

Genom att annonsera på Google med hjälp av deras annonsverktyg Google Ads så når du ut till den målgrupp som ni själv bestämmer.
Genom fakta i verktyget så har du alla förutsättningar du behöver för att lyckas och öka din försäljning.

Vill ni få hjälp med att annonsera på Google? Maila mig så återkommer jag.